Πνευματικά δικαιώματα

Μαρία Πεπικίδου


 «Νοσταλγία»

Ποιητική Συλλογή
ΑναγέννησηΤίτλος: Νοσταλγία
Υπότιτλος: Αναγέννηση

Επιμέλεια, σελιδοποίησης, εξωφύλλου
και αισθητική εμφάνιση του βιβλίου:
Γιάννης Παππάς & Μαρία Πεπικίδου

Πνευματικά δικαιώματα: Μαρία Πεπικίδου

Απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση της κυρίας
Μαρίας Πεπικίδου αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολο ή τμημάτων του, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση η διασκευή του η εκμετάλλευση του με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου ή τέχνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2121/1993και της διεθνούς σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το νόμο 100/1975.
Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας της σελιδοποίησης του εξωφύλλου και γενικότερα της όλης αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ηλεκτρονικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.2121/1993.

ISBN: 978-618-80612-2-4